รายละเอียดสินค้า

แวนการ์ดญี่ปุ่น Booster Set 12 Binding Force of the Black Rings 1 กล่อง
 
รหัสสินค้า : VG-BT12
ยี่ห้อ : Fight Vanguard
รุ่น : VG-BT12
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า :

แวนการ์ดญี่ปุ่น

Booster Set 12: Binding Force of the Black Rings 1 กล่อง

1 กล่อง มี 30 ซอง

- มีการ์ด 5 ใบ ต่อ ซอง


http://cardfight.wikia.com/wiki/Booster_Set_12:_Binding_Force_of_the_Black_Rings

Card List

Code Name Grade Clan Trigger Rarity
BT12/001 Revenger, Raging Form Dragon 3 Shadow Paladin   RRR + SP
BT12/002 Wolf Fang Liberator, Garmore 3 Gold Paladin   RRR + SP
BT12/003 Eradicator, Vowing Saber Dragon "Reverse" 3 Narukami   RRR + SP
BT12/004 Demon Conquering Dragon, Dungaree "Unlimited" 3 Narukami   RRR + SP
BT12/005 Star-vader, Nebula Lord Dragon 3 Link Joker   RRR + SP
BT12/006 Schwarzschild Dragon 3 Link Joker   RRR + SP
BT12/007 Demon Marquis, Amon "Reverse" 3 Dark Irregulars   RRR + SP
BT12/008 Silver Thorn Dragon Queen, Luquier "Reverse" 3 Pale Moon   RRR + SP
BT12/009 Witch of Cursed Talisman, Etain 3 Shadow Paladin   RR
BT12/010 Dark Cloak Revenger, Tartu 2 Shadow Paladin   RR
BT12/011 Dark Revenger, Mac Lir 1 Shadow Paladin   RR
BT12/012 Barcgal Liberator 1 Gold Paladin   RR
BT12/013 Iron Fan Eradicator, Rasetsunyo 2 Narukami   RR
BT12/014 Barrier Star-vader, Promethium 1 Link Joker   RR
BT12/015 King of Masks, Dantarian 3 Dark Irregulars   RR + SP
BT12/016 Master of Fifth Element 3 Dark Irregulars   RR
BT12/017 Amon's Follower, Vlad Specula 1 Dark Irregulars   RR
BT12/018 Miracle Pop, Eva 3 Pale Moon   RR + SP
BT12/019 Nightmare Doll, Chelsea 3 Pale Moon   RR
BT12/020 Silver Thorn Hypnos, Lydia 1 Pale Moon   RR
BT12/021 Barrier Troop Revenger, Dorint 1 Shadow Paladin   R
BT12/022 Revenger, Dark Bond Trumpeter 1 Shadow Paladin   R
BT12/023 Frontline Revenger, Claudas 0 Shadow Paladin   R
BT12/024 Liberator, Bagpipe Angel 2 Gold Paladin   R
BT12/025 Lightning Axe Wielding Exorcist Knight 2 Narukami   R
BT12/026 Homing Eradicator, Rochishin 2 Narukami   R
BT12/027 Rising Phoenix 1 Narukami   R
BT12/028 Lightning Hammer Wielding Exorcist Knight 1 Narukami   R
BT12/029 Exorcist Mage, Dan Dan 0 Narukami   R
BT12/030 Schrödinger's Lion 3 Link Joker   R
BT12/031 Gravity Collapse Dragon 2 Link Joker   R
BT12/032 One Who Opens the Black Door 1 Link Joker   R
BT12/033 Star-vader, Dust Tail Unicorn 0 Link Joker   R
BT12/034 Micro-hole Dracokid 0 Link Joker   R
BT12/035 Werbear Soldner 3 Dark Irregulars   R
BT12/036 Amon's Follower, Psycho Glaive 2 Dark Irregulars   R
BT12/037 Amon's Follower, Ron Geenlin 2 Dark Irregulars   R
BT12/038 Amon's Follower, Fool's Palm 1 Dark Irregulars   R
BT12/039 Fire Ring Gryphon 3 Pale Moon   R
BT12/040 Silver Thorn Marionette, Lillian 2 Pale Moon   R
BT12/041 Silver Thorn Beast Tamer, Maricica 2 Pale Moon   R
BT12/042 Silver Thorn Rising Dragon 2 Pale Moon   R
BT12/043 Demon World Castle, Zerschlagen 3 Shadow Paladin   C
BT12/044 Sharkbau Revenger 2 Shadow Paladin   C
BT12/045 Demon World Castle, Zweispeer 2 Shadow Paladin   C
BT12/046 Revenger of Malice, Dilan 1 Shadow Paladin   C
BT12/047 Sonbau 1 Shadow Paladin   C
BT12/048 Spinbau Revenger 0 Shadow Paladin   C
BT12/049 Revenger, Air Raid Dragon 0 Shadow Paladin Critical C
BT12/050 Revenger, Waking Angel 0 Shadow Paladin Stand C
BT12/051 Gigantech Pillar Fighter 3 Gold Paladin   C
BT12/052 Cloudy Sky Liberator, Geraint 2 Gold Paladin   C
BT12/053 Peekgal 2 Gold Paladin   C
BT12/054 May Rain Liberator, Bruno 1 Gold Paladin   C
BT12/055 Sunrise Unicorn 1 Gold Paladin   C
BT12/056 Liberator, Cheer Up Trumpeter 0 Gold Paladin   C
BT12/057 Dawn Liberator, Murron 0 Gold Paladin Stand C
BT12/058 Suppression Eradicator, Dokkasei 1 Narukami   C
BT12/059 Eradicator, Blade Hang Dracokid 0 Narukami   C
BT12/060 Eradicator, Blue Gem Carbuncle 0 Narukami Draw C
BT12/061 Catastrophe Stinger 3 Link Joker   C
BT12/062 Innocent Blade, Heartless 3 Link Joker   C
BT12/063 Furious Claw Star-vader, Niobium 2 Link Joker   C
BT12/064 Gamma Burst, Fenrir 2 Link Joker   C
BT12/065 One Who Shoots Gravitational Singularities 2 Link Joker   C
BT12/066 La Mort 2 Link Joker   C
BT12/067 Gravity Ball Dragon 1 Link Joker   C
BT12/068 Demonic Claw Star-vader, Lanthanum 1 Link Joker   C
BT12/069 Strafe Star-vader, Ruthenium 1 Link Joker   C
BT12/070 Paradox Nail, Fenrir 1 Link Joker   C
BT12/071 White Night, Fenrir 0 Link Joker   C
BT12/072 Star-vader, Vice Soldiert 0 Link Joker Critical C
BT12/073 Star-vader, Scouting Ferris 0 Link Joker Draw C
BT12/074 Star-vader, Moon Commander 0 Link Joker Stand C
BT12/075 Number of Terror 3 Dark Irregulars   C
BT12/076 Amon's Follower, Hell's Draw 2 Dark Irregulars   C
BT12/077 Werleopard Soldat 2 Dark Irregulars   C
BT12/078 Flog Knight 2 Dark Irregulars   C
BT12/079 Amon's Follower, Hell's Deal 1 Dark Irregulars   C
BT12/080 Amon's Follower, Phu Geenlin 1 Dark Irregulars   C
BT12/081 Dimension Creeper 1 Dark Irregulars   C
BT12/082 Werhase Bandit 1 Dark Irregulars   C
BT12/083 Amon's Follower, Fate Collector 0 Dark Irregulars   C
BT12/084 Werfuchs Hexer 0 Dark Irregulars   C
BT12/085 Amon's Follower, Cruel Hand 0 Dark Irregulars Critical C
BT12/086 Amon's Follower, Psychic Waitress 0 Dark Irregulars Draw C
BT12/087 Amon's Follower, Meteor Cracker 0 Dark Irregulars Stand C
BT12/088 Amon's Follower, Hell's Trick 0 Dark Irregulars Heal C
BT12/089 Huge Knife Throwing Expert 3 Pale Moon   C
BT12/090 Tightrope Holder 2 Pale Moon   C
BT12/091 Flying Hippogriff 2 Pale Moon   C
BT12/092 Silver Thorn Assistant, Irina 1 Pale Moon   C
BT12/093 Silver Thorn Beast Tamer, Ana 1 Pale Moon   C
BT12/094 Silver Thorn Breathing Dragon 1 Pale Moon   C
BT12/095 Tightrope Tumbler 1 Pale Moon   C
BT12/096 Elegant Elephant 1 Pale Moon   C
BT12/097 Silver Thorn Assistant, Ionela 0 Pale Moon   C
BT12/098 Journeying Tone, Willy 0 Pale Moon   C
BT12/099 Silver Thorn Barking Dragon 0 Pale Moon Critical C
BT12/100 Silver Thorn Marionette, Natasha 0 Pale Moon Draw C
BT12/101 Silver Thorn Beast Tamer, Serge 0 Pale Moon Stand C
BT12/102 Silver Thorn Juggler, Nadia 0 Pale Moon Heal C
BT12/S11 Demon World Marquis, Amon 3 Dark Irregulars   SP
BT12/S12 Blaster Dark Revenger 2 Shadow Paladin   SP
 
แก้ไขล่าสุด :